Изгряващи учени блестят на международна конференция: Докторантите на MILIEU представят иновативни изследвания в Рейкявик

В забележителна проява на академични постижения три талантливи млади дами – докторанти от Института по философия и социология при БАН, се възползваха от уникалната възможност да представят своите новаторски изследвания на Двадесет и деветата международна конференция на европеистите. Това престижно събитие се проведе в Университета на Исландия в Рейкявик от 27 юни до 29 юни 2023 г., предоставяйки безценна платформа за глобален академичен обмен.

Благодарение на  MILIEU Ралица Димитрова, Мира Добрева и Мартина Дробенова представиха своите изследвания, като допринесоха за богатия академичен диалог, който се разгърна на конференцията. Събитието не само подчерта тяхната отдаденост и новаторство, но и подчерта ангажимента на Българската академия на науките за насърчаване на растежа на следващото поколение изследователи.

Ралица Димитрова представи своята проницателна работа на тема „Първо поколение жени с висше образование в България: пречки и политики“, като получи ценна обратна връзка, която несъмнено ще обогати допълнително нейното изследване. Мира Добрева навлезе в сферата на женското творчество и дигиталното предприемачество с доклада си „Повече от пазар: женска креативност и дигитален труд в Etsy“. Междувременно Мартина Дробенова изследва критичната тема „Въздействието на европейските и националните политики за образование и грижи в ранна детска възраст върху образователната интеграция на ромските общности“.

Активното участие на младите учени в конференцията не само разшири академичните им хоризонти, но и демонстрира значението на подкрепата за млади изследователи. Комуникирайки с опитни учени на глобална сцена, те спечелиха експозиция, увереност и конструктивна обратна връзка, която несъмнено ще оформи техните академични траектории.

За трите млади изследователки конференцията беше повече от академично събитие; това беше трансформираща възможност за растеж. Представянето на тяхната работа пред разнообразна аудитория допълнително обогати тяхното академично израстване, подчертавайки важността на подкрепата и насърчаването на младите изследователи в процеса на ориентация  в сложния пейзаж на академичния живот. Проектът MILIEU продължава да дава възможност на следващото поколение, насърчавайки наследство от отдаденост и високи научни постижения.

По думите на Ралица Димитрова: „Участието в 29-ата международна конференция на европеистите в Рейкявик беше трансформиращо. Общуването със световни учени, представянето на изследванията ми и изследването на красотата на Рейкявик ме оставиха дълбоко благодарен. Това преживяване обогати моето академично пътуване, насърчавайки връзките и разширявайки перспективите ми. Въздействието е неизмеримо.“