Политика за достъпност

Декларация за достъпност

Екипът на MILIEU се стреми да направи milieu-h2020.eu достъпен за възможно най-много потребители, включително и такива с различни степени на физически или умствени ограничения. Усилията ни са насочени към това да осигурим достъпна функционалност и да направим цялото съдържание разбираемо за всички потребители.

За оптималната достъпност на сайта, ние се придържаме към:

Тези насоки помагат на уеб съдържанието да стане достъпно както за потребители с различни нива на сензорни, когнитивни и двигателни увреждания, така и за всички потребители, независимо от способностите им.

За да сме уверени, че нашият уебсайт следва най-добрите практики за достъпност се придържаме към принципите на универсалния дизайн. Това гарантира, че сайтът е гъвкав и приспособим към нуждите или предпочитанията на различните потребители и е достъпен чрез множество различни технологии, включително мобилни устройства или помощни технологии.

Стремим се да направим нашия сайт съвместим с:

 • Популярните екранни четци
 • Екранните увеличители на операционните системи
 • Софтуерите за гласово разпознаване

При разработването ние полагаме усилия да подобрим достъпността на нашия уебсайт за хора с увреждания чрез:

 • Използване на добро съотношение между цвят и контраст за текста
 • Осигуряване на достъпно навигиране чрез клавиатура
 • Осигуряване на линк за директен достъп до съдържанието, разположен в горната част на страницата
 • Предоставяне на информация за правилната функционалност на API-та за достъпност, чрез употребата на ARIA атрибути

Елементи на уебсайта

 • Навигация:

  Всички страници съдържат последователни хедър и футер блокове, които съдържат навигационното меню, информация и линкове. Мобилната версия на уебсайта използва навигационни иконки, които са описани чрез текстови етикети, достъпни за четците на екрани.

 • Изображения:

  Всичките изображения на сайта включват описателни ALT атрибути. Графиките, които имат само декоративно естество, съдържат празни ALT атрибути.

 • Икони:

  Уебсайтът използва графични икони, за да предостави по-добро потребителско изживяване и използваемост. Иконите, които не съдържат видими текстови етикети, имат вградени скрити текстови дескриптори, които са видими за екранните четци. Това позволява на хора, които имат проблеми със зрението, да ги използват ефективно.

 • Видеа:

  Всички видеа са достъпни през интеграцията на външната платформа YouTube. Видео плейърът на YouTube поддържа използването на екранни четци.

 • Визуален Дизайн:

  Сайтът използва CSS (Cascading Style Sheets) за визуална презентация на съдържанието. Макар че уебсайтът е създаден с идеята да бъде използваем на различни уеб браузъри, някои стари или необновени уеб браузъри биха визуализирали съдържанието и анимациите по начин, различаващ се от този на новите. Съдържанието на страниците е четимо и за браузъри или устройства, които не поддържат CSS.

 • Адаптивен дизайн:

  Уебсайтът е способен да адаптира и променя визуализацията си в зависимост от големината на потребителския екран, позволявайки използването му на различни по големина устройства като смартфони или таблети.

 • Шрифтове:

  Сайтът използва различни размери на шрифта в зависимост от големината на потребителския екран.

Обратна връзка

Ако сте имали или имате някакви проблеми с използването на нашия сайт, информирайте ни за това. Очакваме Вашите въпроси или препоръки за това как да подобрим достъпността на нашия сайт на нашия имейл-адрес: info@milieu‑h2020.eu. Също така можете да използвате и нашата форма за контакти.

Препратки