Работно посещение на ИФС в Мадрид през октомври 2023 г