Работно посещение на ИФС в Мадрид, 23 – 28 октомври 2023 г.