Информационна сесия „Финансиране на изследователски проекти, стипендии и научни посещения: източници и съвети“ (видео)

Семинар на MILIEU „Финансиране на изследователски проекти, стипендии и научни посещения: Източници и съвети“, лектори: Рита Бенчивенга (Университет на Генуа), Кристина Перес Фернандес (Университет Компюлтенсе, Мадрид) и Шабан Даракчи (Българска академия на науките). Семинарът се проведе на 24 април 2023 г. Независимо че съществуват много програми за финансиране на научни изследвания и сътрудничество, много често информацията за тях може да бъде объркваща, поради множеството мерки, които включват, а понякога е изложена на технически език, който създава проблеми на изследователи без опит с подобен тип проектно финансиране. В рамките на този семинар ще бъдат разгледани различни възможности за финансиране на научни проекти, изследователски престои, конференции и ще бъдат предложени основни съвети за кандидатстване и сътрудничество между национални и транснационални научни екипи.

Видео

Info session “Funding for research projects, scholarships, and research visits: Sources and tips”
1:47:46