Видео от лекцията „Сексуалността и хората с увреждания – преобладаващи стереотипи и погрешни схващания“

Вече можете да гледате видеото от лекция 8 на онлайн курса „Увреждания и социално включване“ на тема „Сексуалността и хората с увреждания – преобладаващи стереотипи и погрешни схващания“.

В лекцията д-р Карла Мария Реале (Университет на Генуа и Университет на Тренто) разглежда темата за сексуалността на хората с увреждания през категорията на основните права, което означава признаване на сексуалността като важен компонент на човечеството, дефиниран от принципите на равенството, самоопределение и насърчаване на благосъстоянието на човека. Лекцията възприема интердисциплинарен подход, като създава диалог между правното познание и категориите, разработени в социалните науки, по-специално в социологията и политическата философия.

Видеоклипът е достъпен чрез раздела за медии на сайта или връзката по-долу. Не забравяйте да потърсите и другитеhttps://youtu.be/766MpNn65H0 интересни видеоклипове от различни събития на MILIEU.