MILIEU на кръглата маса „Насърчаване на равенството, многообразието и приобщаването в академичните среди: Прозрения от проекти, финансирани от ЕС“

Кръглата маса се проведе в рамките на Двадесет и деветата международна конференция на европеистите, 28.06.2023 Университет на Исландия

Значителна дискусия на кръгла маса на 28 юни 2023 г. събра ключови заинтересовани страни от различни проекти, финансирани от Европейския съюз (ЕС), всички съсредоточени върху критичната тема „Насърчаване на равенството, многообразието и приобщаването в академичните среди“. Разнообразното събиране имаше за цел да сподели прозрения, научени уроци и успешни практики, използвани за създаване на по-приобщаваща академична среда. Шабан Даракчи, представляващ Българската академия на науките и представящ проекта MILIEU, беше сред изявените присъстващи.
Шабан Даракчи, член на екипа на MILIEU и активен сътрудник на академичната среда в България, представи проекта MILIEU на кръглата маса. Неговият проект „Поддържане на високи постижения в България чрез изследване на пола и уврежданията: Проектът MILIEU“ има за цел да запълни критичните пропуски в изследванията на пола и уврежданията, за да подобри академичните постижения.
Даракчи подчерта значението на насърчаването на върхови постижения чрез специализирано изследване на пола и уврежданията. Проектът MILIEU се стреми да запълни съществуващите пропуски в разбирането и справянето с тези проблеми, като по този начин допринася за по-приобщаваща академична среда в България.
Той подчерта иновативните методологии на проекта MILIEU за насърчаване на приобщаването. Това включва съвместни изследователски проекти, менторски програми и включване на различни гледни точки в академичния дискурс.
Даракчи подчерта критичната роля на финансирането от ЕС за катализиране на проекти като MILIEU. Финансовата помощ осигури солидна основа за проекта, позволявайки му да реализира въздействащи стратегии, които иначе не биха били възможни.
Дискусията на кръглата маса на тема „Насърчаване на равенството, многообразието и приобщаването в академичните среди“ беше ценна среща, която събра страстни личности като Шабан Даракчи, за да споделят своя опит и да допринесат за колективната цел за създаване на по-приобщаваща академична среда. Проектът MILIEU и констатациите на други несъмнено ще вдъхновят нови инициативи и сътрудничества, което ще доведе до положителна промяна в академичните среди в Европейския съюз.