Социално включване на хора с увреждания чрез спорт – видео презентация на Сабрина Дафино

Видео презентация на Сабрина Дафино от Университета на Генуа на тема „Социално включване на хора с увреждания чрез спорт“ беше представена в лятното училище MILIEU 2022 за изследователи в начален стадий на кариерно развитие, което се проведе в Ел Ескориал, Испания. В лекцията си Дафино излага някои съображения по темата и показва положителни примери на овластяване чрез спорт на жени с уреждания.