Покана за публикации: AG AboutGender “Интерсекционалност: Неизучени места“

Покана за публикации за следващия брой на Международното списание за джендър изследвания “AG About Gender” (ISSN 2279-5057)

Тема на броя:

„Doing intersectionality: Unexplored places“/ „ИНТЕРСЕКЦИОНАЛНОСТ: НЕИЗУЧЕНИ МЕСТА“

За списанието:

AG About Gender, International Journal of Gender Studies (ISSN 2279-5057) е международно рецензирано списание, което има за цел да бъде отправна точка за изследователи, учени и не-учени, ангажирани с изследвания и размисъл върху пола, с интердисциплинарен поглед. AG възнамерява да засили диалога между интерпретативните подходи и различните аналитични гледни точки.

AG се публикува на всеки шест месеца на италиански, английски и испански език и предлага както теоретични, така и емпирични оригинални статии, есета и статии.

За повече подробности вижте уеб страницата на списанието: https://riviste.unige.it/index.php/aboutgender/about

Важни дати:

Първата версия на резюмето (макс. 150 думи) трябва да бъде изпратена на intersezionalità.aboutgender@gmail.com до 28 февруари 2022 г.

Уведомление за приемане на реферата: 15 март 2021 г.

Приносите трябва да бъдат качени в платформата до 15 юни 2022 г.

График на процеса на публикуване:

13 януари 2022 г. – 15 юни 2022 г. – изпращане на статии

16 юни 2022 г./31 август 2022 г. – двойна сляпа партньорска проверка

Септември 2022 г. – ревизия на статии въз основа на мненията на рецензиите

Октомври 2022 г. – окончателна редакция

Ноември 2022 г. – публикация

Правила за оформление:

Текстът трябва да бъде между 5000 и 8000 думи (без библиографията), да бъде написан на един от следните три езика (италиански, английски, испански) и да бъде придружен от: заглавие на английски, кратко резюме на английски (максимална дължина: 150 думи) , някои ключови думи на английски (от минимум 3 до максимум 5). След това всички текстове трябва да се предават във формат, съвместим със системите на Windows (.doc или .rtf), като се следват инструкциите, предоставени от процеса на партньорска проверка.

За повече подробности вижте „Насоки за авторите“ на списанието, достъпни на: https://riviste.unige.it/doc_about_gender/authors_guidelines_AG_dec19.pdf

Подробности за темата и кола

Подробности за кола и темата, както и много полезна библиографска справка могат да бъдат видени във файла по-долу

CALL_EN

Версии на поканата на италиански и испански, както и порталът за изпращане на статиите е на адрес: https://riviste.unige.it/index.php/aboutgender/Call_21_AG_doing_intersectionality