Семинар: Договорни въпроси на програмите на ЕС. Договорът за безвъзмездна помощ и Договорът за учредяване на консорциум

Минало Събитие

  • Дата: 17 Март, 2023
  • Време: 14:00 -> 15:30 | UTC