Кръгла маса на проект ЕDIRE: Изследвания, университети, джендър и политики за равенство, многообразие и включване

Минало Събитие

  • Дата: 16 Февруари, 2023
  • Време: 11:30 -> 12:30 | UTC