Уъркшоп за докторанти – разработване и защита на докторска теза

Минало Събитие

  • Начало: 27 Април, 2022 -> 08:00
  • Край: 28 Април, 2022 -> 10:00 | UTC
  • Краен срок за резюмета:
    24 Април, 2022 UTC
    Изтекъл