Видео от лекцията „Сексуалността и хората с увреждания – преобладаващи стереотипи и погрешни схващания“

Видео от лекцията „Сексуалността и хората с увреждания – преобладаващи стереотипи и погрешни схващания“, 04.12.2023, лекция 8 на онлайн курса „Увреждания и социално включване“ В лекцията д-р Карла Мария Реале (Университет на Генуа и Университет на Тренто) разглежда темата за сексуалността на хората с увреждания през категорията на основните права, което означава признаване на сексуалността като важен компонент на човечеството, дефиниран от принципите на равенството, самоопределение и насърчаване на благосъстоянието на човека. Лекцията възприема интердисциплинарен подход, като създава диалог между правното познание и категориите, разработени в социалните науки, по-специално в социологията и политическата философия.

Видео

Lecture: Sexuality and people with disabilities – prevailing stereotypes and misconceptions
1:00:26