Семинар: „„Интердисциплинарни изследвания за философи и други ‘не-учени’ – Личен поглед върху 4E когнитивната наука“

Пълен видеоклип от семинара: „Интердисциплинарни изследвания за философи и други не-учени – Личен поглед върху 4E когнитивната наука“, Лектор: Карлос Вара Санчес, асистент в Университета Комплутенсе де Мадрид. Дата: 15 февруари 2023 г. В този семинар Карлос Вара Санчес ще се съсредоточи върху една интердисциплинарна рамка и една интердисциплинарна методология, които придобиват все по-голямо значение, тъй като позволяват на философи, психолози, невролози да работят заедно и да комбинират своите теории и резултати в холистични предложения. Подходът е така нареченото „4E познание“.

Видео

4E cognition as an interdisciplinary framework for philosophers and other non-scientists.
1:24:47