„Пътуванeто на аза“. Модул от практически семинар „Усъвършенствани техники за подобряване на творческото мислене“

Арт-сесия "Пътуването на аза“. Насърчаване на креативността и задълбочаване на разбирането за ролята на изследователя и само-осъзнаването на учения.

Снимки