Среща на консорциума и визита в Българската академия на науките, Октомври 2022