Докторантски семинар „Джендър, живот с увреждания и насилие“, 07.10.2022 г., София