Кратка академична визита в Университет Комплутенсе

Снимки от кратко академично посещение на MILIEU в Университет Комплутенсе - Факултет по информационни науки, Институт за феминистки изследвания, културна разходка в град Мадрид с акцент върху включеността, Мадрид, 03.12.2021 г.

Снимки