Международната конференция на MILIEU „Джендър, увреждания и социална промяна“

24-26 ноември 2023 г., София, България

В забележителна кулминация на интелектуален дискурс и сътрудничество, международната конференция „Джендър, увреждания и социална промяна“, организирана от екипа на проекта MILIEU в сътрудничество с Института по философия и социология към Българската академия на науките, приключи на 26 ноември в София, България. Тридневното събитие се оказа ключов момент за застъпничество за правата на жените и пола, включване на хората с увреждания и овластяване на маргинализирани общности.

Конференцията събра разнообразни участници, включително уважавани изследователи, млади учени, активисти, художници, политици и заинтересовани лица, насърчавайки богат и динамичен обмен на идеи. С двама изтъкнати основни лектори и 37 провокиращи размисъл доклади, програмата се задълбочи в различни аспекти на социалната промяна, норми, политики и инициативи. Специален акцент в програмата бяха поканените лектори Теодор Младенов (Университет на Дънди, Шотландия) и Лусия Глория Васкес Родригес (Университетски колеж в Лондон, Обединеното кралство).

Заслужаващите внимание дискусии обхващаха теми като изкуства и изразяване, поп култура и медии, социални политики и законодателство, най-добри практики и казуси, социални движения, масов активизъм и предизвикателствата на реакцията и популизма. Конференцията предостави платформа за участниците да изследват дълбокото въздействие на изкуствата върху предизвикателните стереотипи, насърчаването на приобщаването и справянето с влиянието на поп културата, филма, телевизията, стрийминг платформите и социалните медии върху възприятията за пола и уврежданията.

Активното участие на конференцията значително допринесе за продължаващия глобален разговор за джендър и пол, увреждания и социални промени. Получените прозрения и споделеният опит обещават да имат трайно въздействие върху бъдещи дискусии и инициативи в тези критични области.

За тези, които желаят да посетят отново конференцията, забележителни презентации могат да бъдат достъпни в Youtube канала на MILIEU, също и чрез албума по-долу. Успехът на това събитие подчертава значението на продължаващите усилия за стимулиране на изследванията на джендър и пол, уврежданията и социалната промяна както в национален, така и в глобален мащаб.