MILIEU на 55-ТА ГОДИШНА КОНВЕНЦИЯ на ASEEES

30 ноември – 3 декември 2023 г., Philadelphia Marriott Downtown

Асоциацията за славянски, източноевропейски и евразийски изследвания (ASEEES) – нестопанска, неполитическа, научна организация – е водещата международна организация, посветена на развитието на знанията за Централна Азия, Кавказ, Русия и Източна Европа в региона и глобални контексти.

Темата на тазгодишната конвенция беше „Деколонизация“ събра стотици видни учени от цял свят.

MILIEU получи видимост в конференцията като част от презентацията на Шабан Даракчи, а също и чрез нашата двуезична брошура.