Международна конференция „Жени, увреждания, включване“

Минало Събитие

  • Дата: 15 Декември, 2021
  • Начало: 08:00 | UTC
  • Краен срок за резюмета:
    24 Ноември, 2021 UTC
    Изтекъл