MILIEU на 14-та конференция на ESSH

12-15 април 2023, Гьотеборг, Швеция

14-ата Европейска конференция по история на социалните науки 12-15 април 2023 г. се организира от IISH в сътрудничество с Университета в Гьотеборг, Гьотеборг, Швеция.

Целта на тазгодишната конференция на ESSH беше да събере учени, които се интересуват от обяснението на историческите явления с помощта на методите на социалните науки. Конференцията се характеризира по-скоро с оживен обмен в много малки групи, отколкото с официални пленарни сесии.

Проектът MILIEU беше комуникиран по време на конференцията чрез презентацията на Шабан Даракчи, а също и чрез представянето на нашата двуезична брошура.