MILIEU повишава компетенциите за научна комуникация в лятното училище на ИФС във Варна

26 – 29 септември 2023 г., Варна, България

За да насърчи високите постижения в научната комуникация, проектът MILIEU си сътрудничи с лятното училище за докторанти на ИФС във Варна за трета поредна година. Темата на тазгодишното лятно училище, което се проведе от 26 септември до 29 септември, беше „Предаване на науката на непрофесионалистите“.

Докторантите, желаещи да подобрят комуникативните си умения, посетиха серия от информационни семинари по различни теми. Изследване на психологическите аспекти на представянето на научни резултати, усъвършенстване на уменията за творческо писане, задълбочаване в дизайна на преживяванията, разбиране на принципите на научна комуникация, спазване на крайни срокове и представяне на сложни концепции бяха сред тях.

Всеки внимателно планиран семинар, насочен към насърчаване на ефективната комуникация, предостави полезна представа за различни аспекти на комуникационния процес. Присъстващите научиха управление на времето, визуален дизайн и техники за представяне, което им позволява да комуникират научните концепции ясно и ефективно на непрофесионална публика.

Практическите семинари на място обогатиха изживяването, като се фокусираха върху подобряването на креативността и развитието на практически умения. Учебната програма беше подсилена от поканените лектори  – Владимир Никитин, Лилия Сазонова, Алесандро Кастелано и други.

Лятно училище Варна през 2023 не само разшири кръгозора на участниците, но и създаде среда за сътрудничество за обмен на знания и развитие на умения, превръщайки ги в умели комуникатори в областта на науката.

Практическите семинари насърчават творчеството

Два изключителни практически семинара, част от поредицата „Техники за подобряване на креативността и фокуса“, направиха незаличимо впечатление на участниците. Завладяващите арт сесии, „Зад вратата на времето – Срещата с истинската ни същност“ на 26 септември 2023 г. (3 часа) и „Пътуване до моето мечтано място“ на 27 септември 2023 г. (3 часа) предоставиха  уникална платформа за докторантите да разсъждават и да развиват своята креативност.

Работилниците по моделиране с глина улесниха задълбочено изследване на себе си. Участниците се отправиха на творческо пътешествие, трансформирайки концепциите си във физически форми. Тези сесии предоставиха на докторантите уникална възможност да се свържат с вътрешната си същност, позволявайки им да изразят и размишляват върху своето въображение и креативност.

Проектът MILIEU продължава да води инициативи, които предоставят различни възможности за обучение на следващото поколение учени и улесняват ефективната комуникация между учените. Лятната докторантска школа във Варна е блестящ пример за колаборация, целяща върхови академичните постижения чрез взаимно обучение.