Лятното докторантско училище на MILIEU през 2023: постижение в приобщаващото обучение и работата в мрежа