MILIEU обучителен курс: Джендър и сексуалност: Социологически измерения

Дългосрочният курс MILIEU започва на 31 януари 2023 – 16:00 часа

Следващата инициатива на MILIEU, която имаме удоволствието да обявим, е дългосрочният курс на тема „Джендър и сексуалност: Социологически измерения“. Като всички дългосрочни курсове на MILIEU този курс е планиран като свързана поредица от лекции, която да Ви запознае с темата и различни аспекти, но можете да слушате и само отделни теми. Ще намерите повече за предстоящите лекции и теми с подробности и линкове за регистрация в секцията „събития“ на сайта.

Лектор: д-р Шабан Даракчи, Институт по философия и социология, БАН 

Email: shaban.darakchiev@gmail.com

АНОТАЦИЯ НА КУРСА:  

„Everything in the world is about sex except sex. Sex is about power.“ Oscar Wilde 

Пол, джендър и сексуалност са едни от най-дискутираните и разделящи теми в общественият дебат в последните няколко десетилетия. Интересът към тези теми в България се засили значително през последните години, когато терминът „джендър“, който се използваше предимно в социалните и хуманитарните науки до този момент,  навлезе в публичното пространство. Бидейки обект на идеологически и политически кампании, терминът джендър се превърна в обект на пропаганда и дезинформация, които делегитимизират богатата база от систематизирани научни познания по темата, натрупана в последните няколко десетилетия. Независимо от изключителната актуалност на тези теми, джендър и сексуалност, с малки изключения, не присъстват в задължителните програми на катедрите по социални науки в България, което допълнително допринася за делегитимирането и профанизирането на социологическото познание в обществения дебат. 

Основаната цел на този курс е да анализира и дискутира социалните и културните аспекти на пола (джендър) и сексуалността и да представи систематично основни социологически подходи и концепции за изучаването им. Курсът е предназначен и адаптиран за широка публика – както за учени от социалните науки, така и за онези, които не са изучавали тази тема досега. Теоретичните познания и уменията за рефлексивен сравнителен анализ, придобити по време на този курс, ще обогатят, както теоретичната и методологическа рамка на учените от социалните науки, така и уменията на неспециалисти да говорят аргументирано в обществени дискусии по темата и да осмислят критично тези теми в своите професионални области. 

Структура на курса: Курсът се състои от два блока. Първият блок е фокусиран върху основните социологически подходи и концепции, които обясняват влиянието на социализацията, религията, медиите, образованието, културата, политиката и други социални фактори върху формирането на ролите на жените и мъжете в историческа перспектива. Втората част на курса представя основните подходи за изучаването на механизмите, чрез които сексуалното желание и сексуалните практики са структурирани от социалните отношения и регулатори, и механизмите, които формират представите за сексуалността в различни култури и исторически периоди. 

Начална дата: 31 януари 2023

Крайна дата: Предстои да бъде уточнена

Изисквания за допускане: Няма

Изпит: Няма