Преглед на международната конференция „Джендър, живот с увреждания и насилие“