Докторантска школа Варна 2022 г. „Отговорни изследвания и иновации и участие в научни проекти“