Покана за конференция: 20ти конгрес на Международната социологическа асоциация