Видео от семинара „Полезност на метода Delphi при разработване на докторска теза“

След успеха на семинара, насочен към изследователи в начален статии на кариерно развитие, „Полезност на метода на Delphi в докторското изследване“, качваме пълното видео за всички Вас, които не сте успели да присъствате.

Основна цел: Анализ на ключовите аспекти на методологията на Delphi и възможности за приложение при разработване на теза на докторантурата.

Структура на уъркшопа:

  • Най-важните аспекти на метода Delphi (45 минути)
  • Въпроси от присъстващите относно метода Delphi (15 минути)
  • Практическо идентифициране на полезността на методологията (30 минути)
  • Общи мисли за дейността и заключения (30 минути)

Лектор: проф. д-р Андрес Фелипе Хиралдо

Език: Английски език