Видео от семинара „Как да подготвим защитата на дипломната работа?“

Щастливи сме да споделим с Вас следващото видео от поредицата от семинари за учини в началото на кариерното си развитие на MILIEU, които се проведоха през април, представяйки семинара, посветен на подготовка за защита на докторската дисертация. Основната цел е да се насочат докторантите през процеса на осъществяване на успешна защита на тезата.

Основна цел: Насочване на докторантите през процеса на провеждане на успешна защита на дисертация.

Структура на уъркшопа:

  • Стъпките, които трябва да вземете предвид, когато защитавате дипломната си работа пред дисертационната комисия (45 минути)
  • Препоръки за докторанти (15 минути)
  • Секция за въпроси и дискусия (30 минути)
  • Общи заключения (15 минути)

Лектор: Professor Andrés Felipe Giraldo