Семинар „Феминистка трансформация на университетите“

Дата и час

4 юли 2022 г. – з. 14-15: 30

Collegio Carlo Alberto, Classe 2

Piazza Arbarello 8, Торино

Регистрация

Можете да се регистрирате тук, за да присъствате лично.

За тези, които не са в състояние да присъстват лично, е възможно да присъстват в онлайн събитие на Zoom.

Идентификационен номер на срещата: 820 9887 5100

Парола: 409034

Резюме

Целта на организаторите е да споделят информация за опитите, финансирани от Националната научна фондация в Съединените щати, за напредък на равнопоставеността по признак джендър/пол в университетите, а и по-широко в науката. Програмата Advance за отпрява подобна покана за предложения преди повече от две десетилетия (2001 г.).

Повече информация

Можете да намерите повече информация на уеб страницата на семинара.