Трети интердисциплинарен докторантски форум на БАН

Форумът е предназначен за докторанти, обучаващи се в БАН, ВУ и други научни организации. Събитието има за цел да предостави на младите хора възможност да споделят своите научни идеи, да насърчи интердисциплинарното мислене, да подпомогне обмена на научно знание, да създаде условия за креативна работа в екип, за комуникация с представители на бизнес практиката и колеги.
Дати: 06-07.06.2022

Място: Парк Хотел Кюстендил

Информация за участниците:
Докторантите могат да участват във форума, като представят своите изследвания под формата на доклад (PowerPoint презентация) или постер. Представянето на докладите е ограничено в рамките на 10 минути. Размерът на постерите не трябва да надхвърля 70/100см.
Докторантите, които желаят да участват с доклад или постер в събитието, е необходимо да попълнят Форма за регистрация и резюме и да я изпратят на електронна поща: phdforumbas@gmail.com. 
Повече информация тук: https://fb.me/e/1SLsTgeb0

Форма за регистрация и резюме, могат да бъдат изтеглени от уебсайта на Център за обучение – БАН www.edu.bas.bg.