Покана за семинар на ОССЕ за насърчаване на равенството между половете

Тема

Насърчаване на равенството между половете: институционални механизми в центъра на решенията

Кога

 17 март 2022 г., 13:00 – 14:30 (централно европейско време) – Онлайн, с регистрация

Организирано от

 Службата на ОССЕ за демократични институции и права на човека (ODIHR) и правителството на Швеция 

По повод 66-ата сесия на Комисията за положението на жените, СДИПЧ на ОССЕ и правителството на Швеция организират съпътстващо събитие за обсъждане на начини и практики за укрепване на институционалните механизми за напредъка на жените и равенството между половете в целия регион на ОССЕ с международни експерти.

Повече информация и връзка за регистрация на сайта на ОССЕ тук