Покана: Постоянна конференция за университетско образование и изследвания на образованието на възрастни (SCUTREA)

Покана за съвместна конференция, организирана от Постоянната конференция за университетско образование и изследвания на образованието на възрастни (SCUTREA), Университетска асоциация за учене през целия живот (UALL) и Университет на Глазгоу.

Конференцията ще се проведе на 6-9 юни с дома на Центъра за изследвания и развитие на възрастните и ученето през целия живот на Университета в Глазгоу (CR&DALL). Фокусът на конференцията е изследванията, практиката и политиката, върху които са иновациите.

Краен срок за резюмета: 31 January 2022

Подробности и данни за регистрация: Link here