Презентация от обучение „Планиране и писане на проекти – съвети и добри практики“

Проведеното обучение беше изключително успешно и много високо оценено от всички участници. Тъй като получихме десетки заявки за споделяне на презентацията, се радваме да я споделим и на уебсайта за всички хора, които не можаха да се присъстват, но се интересуват от темата. Презентацията от краткия въвеждащ курс за планиране и изготвяне на проекти може да изтеглите тук (само на английски)

За курса:

Кратък въвеждащ курс към планирането и изготвянето на проекти, който ще представи добри практики и обзор на това какво е добре и какво не е добре да се прави при писане на проекти, финансирани от ЕК. Курсът е предназначен както за млади, така и за опитни изследователи.

*Презентацията е на английски език.