Академична визита в Комплутенсе, Мадрид

По време на краткото посещение на екипа в Мадрид, нашите партньори от Университет Комплутенсе организираха срещи за членовете на MILIEU с колеги от Факултета по комуникации и Института за феминистки изследвания. Успяхме да научим повече за изследователските линии, свързани с пола, уврежданията и включването в Комплутенсе и да планираме бъдещо сътрудничество, за да продължим, но и да надградим MILIEU. Също така успяхме да видим примери за това как на практика се случва включването на различни групи в многомилионен град като Мадрид.

Снимки