Успешно приключване на Докторантската школа на ИФС във Варна