Успешен и продуктивен първи ден на Докторантската школа във Варна