Семинар: Системи за индексиране на академични списания и импакт фактор: Web of Science и Scopus

Минало Събитие

  • Дата: 27 Октомври, 2023
  • Време: 08:00 -> 09:30 | UTC