Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем

Минало Събитие

  • Начало: 05 Юли, 2023 -> 08:00
  • Край: 05 Юни, 2023 -> 09:30 | UTC