Видео от семинар: Kодиране на качествени данни и визуализация (в MaxQDA) за начинаещи

Семинар MILIEU: Качествено кодиране и визуализация (в MaxQDA) за начинаещи. Лектор:д-р Вероника Вълковичова – Педагогически факултет, Университет Коменски в Братислава. 14.12.2023 г Семинарът цели да запознае с основите на използването на софтуера MaxQDA за качествен анализ. Ще разгледаме основните опции за създаване на бележки, кодови структури и индивидуално кодиране. Семинарът също така ще представи няколко опции за визуализация на данни, налични в момента в MaxQDA.

Видео

Seminar: Qualitative coding and visualisation (in MaxQDA) for beginners
1:27:29