Арт сесии за повишаване на креативността, Докторантска школа Варна 2023

Снимки от Арт-сесиите за повишаване на креативността на тема „Зад вратата на времето - срещата с истинското ни Аз“ (26.09.2023 г., 3 уч.ч.) и Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г., 3 уч.ч.) Арт-сесиите са проведена в рамките на практически семинар за повишаване на креативността "Hands-on workshop: Techniques to enhance creativity and focus" на Лятна школа за докторанти на ИФС и MILIEU "Комуникация на науката и научните резултати. Представяне пред публика от непрофесионалисти". Варна, 25-29.09.2023

Снимки

„Зад вратата на времето - срещата с истинското ни Аз“ (26.09.2023 г.)
„Зад вратата на времето - срещата с истинското ни Аз“ (26.09.2023 г.)
„Зад вратата на времето - срещата с истинското ни Аз“ (26.09.2023 г.)
„Зад вратата на времето - срещата с истинското ни Аз“ (26.09.2023 г.)
„Зад вратата на времето - срещата с истинското ни Аз“ (26.09.2023 г.)
„Зад вратата на времето - срещата с истинското ни Аз“ (26.09.2023 г.)
„Зад вратата на времето - срещата с истинското ни Аз“ (26.09.2023 г.)
„Зад вратата на времето - срещата с истинското ни Аз“ (26.09.2023 г.)
„Зад вратата на времето - срещата с истинското ни Аз“ (26.09.2023 г.)
„Зад вратата на времето - срещата с истинското ни Аз“ (26.09.2023 г.)
„Зад вратата на времето - срещата с истинското ни Аз“ (26.09.2023 г.)
„Зад вратата на времето - срещата с истинското ни Аз“ (26.09.2023 г.)
„Зад вратата на времето - срещата с истинското ни Аз“ (26.09.2023 г.)
„Зад вратата на времето - срещата с истинското ни Аз“ (26.09.2023 г.)
„Зад вратата на времето - срещата с истинското ни Аз“ (26.09.2023 г.)
„Зад вратата на времето - срещата с истинското ни Аз“ (26.09.2023 г.)
Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г.)
Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г.)
Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г.)
Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г.)
Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г.)
Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г.)
Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г.)
Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г.)
Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г.)
Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г.)
Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г.)
Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г.)
Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г.)
Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г.)
Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г.)
Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г.)
Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г.)
Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г.)
Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г.)
Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г.)
Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г.)
Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г.)
Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г.)
Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г.)
Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г.)
Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г.)
Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г.)
Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г.)
Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г.)
Пътуване до моето мечтано място“ (27.09.2023 г.)