„Среща със социалния аз“. Практически семинар: Разширени техники за подобряване на творческото мислене

Арт-сесия "Среща със социалния аз“. Модул 3 от практическия семинар "Разширени техники за подобряване на творческото мислене", целящ насърчаване на креативността и задълбочаване на разбирането за ролята на изследователя и само-осъзнаването на учения.

Снимки