Среща на консорциума на MILIEU през ноември 2021 в Мадрид

Снимки от срещата на консорциума на проекта в Мадрид. Университет Комплутенсе на Мадрид, 30.11.21.

Снимки